top of page

Algemene voorwaarden

Voorwaarden omtrent begeleiding

 • Er wordt per telefoon of e-mail een dienst aangevraagd. Het bevestigen van een dienst wordt steeds geregeld per e-mail. Wanneer een dienst bevestigd is, is ze bindend.

 • Bij aanvraag van de dienst gaat de klant akkoord met het tarief dat op de website vermeld wordt.

 • Een verplaatsing wordt aangerekend via kilometervergoeding (50cent/km). Er wordt gerekend vanuit Knokke of Torhout (heen en weer). Eventuele parkeerkosten worden aangerekend.

 • De betaling gebeurt cash tijdens de sessie of via overschrijving.

 • De sessies dienen steeds minstens 24u op voorhand geannuleerd te worden, anders kan de sessie alsnog aangerekend worden.

 • Dier & Mens biedt coaching aan voor de mens met dier.
  Er worden geen straf-gerichte of intimiderende technieken gebruikt. Er wordt vriendelijk en geweldloos omgegaan met elkaar en het dier. Tijdens de coaching worden er vooral gesprekken gevoerd en soms handelingen uitgevoerd.

 • Bij een huisbezoek wordt de veiligheid van de coach gewaarborgd. D.w.z. dat de coach op de hoogte wordt gebracht wanneer een dier potentieel gevaar vormt en deze dient reeds voorafgaand aan de sessie in een aparte veilige ruimte geleid te worden.

 • De coach is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens of na de coaching. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn dier.

 • De coach gaat geen resultaat-verbinding aan. De begeleiding is zowel de verantwoordelijkheid van de coach als van de eigenaar.

 • De coach heeft steeds het recht om een dienst te weigeren.

 • Indien er tijdens de begeleiding extra vragen zijn, mogen deze te allen tijde gesteld worden via e-mail. Deze worden z.s.m. beantwoord.

Voorwaarden: Tekst
bottom of page